© OHLO 2014-2017 & ZPM Gołogóra Mariusz Jędrychowski
O firmie Zakład Przetwórstwa Mięsnego GOŁOGÓRA spełnia   wymagania   Małej   Lokalnej   i   Ograniczonej   Regionalnej   Tradycyjnej   Produkcji.   Należy   również do   Regionalnej   Izby   Gospodarczej   Żywności   Naturalnej   i   Tradycyjnej   w   Olsztynie   oraz   Europejskiej        Sieci   Dziedzictwa   Kulinarnego   Warmia,   Mazury,   Powiśle.   Siedziba   Zakładu   znajduje   się   w czystym ekologicznie regionie. Właściciel   zakładu   Mariusz   Jędrychowski   kontynuuje   w   nim   swoją   długoletnią   działalność   w branży mięsnej   i   najlepsze   tradycje   mistrzów   masarskich.   Efektem   tego   są   m.   in.   liczne   nagrody   zdobyte w konkursach    kulinarnych    i    na    targach    żywności    oraz    wpisanie    warmińskiej    szynki    wołowej wędzonej na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zakład   specjalizuje   się   w   produkcji   tradycyjnych   wyrobów   z   mięsa   wieprzowego,   pozyskiwanego   na Warmii   od   rodzimych   producentów.   Jest   wyposażony   w   tradycyjne   komory   wędzarnicze   opalane tylko    drzewem    bukowym,    olchowym    i    owocowym.    Celem    naszej    produkcji    jest    utrzymanie i rozsławianie   tradycji   masarskiej,   produkcja   dobrej   jakości   przetworów   i   produktów   mięsnych   bez dodatków "E", zgodnie z udokumentowanymi recepturami. Życzylibyśmy   sobie,   aby   polskie   społeczeństwo   powróciło   do   tradycyjnych   smaków   wędlin,   pod każdym    względem    przewyższających    masowo    produkowane    wędliny.    Mając    na    uwadze    dobro lokalnego   kapitału   i   pozostawienia   środków   finansowych   w   naszym   regonie,   Zakład   przetwarza tylko i wyłącznie surowiec od lokalnych producentów żywca. Zakład   znajduje   się   pod   stałym   nadzorem   służb   weterynaryjnych   oraz   podwyższa   bezpieczeństwo zdrowotne    swoich    wyrobów    poprzez    opracowanie    i    wdrożenie    systemu    zapewnienia    jakości zdrowotnej   HACCP.   Posiadamy   specjalistyczne   samochody   chłodnicze   dopuszczone   do   przewozu żywności dopuszczone do użytku przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.